Handicap & Samenleven

CD&V-werkgroep Handicap&SAMENleven zet zich in voor de belangen van mensen met een beperking zoal in als buiten de partij.

De belangrijkste doelstellingen van de werkgroep zijn:

  • fungeren als toetssteen voor alles wat reilt en zeilt binnen CD&V.
  • Daarnaast willen we signalen uit de maatschappij detecteren formuleren en mee oplossingen zoeken.
  • Wij bieden onze expertise aan bijvoorbeeld op vlak van toegankelijkheid.
  • Tot slot willen wij een netwerk uitbouwen met het oog op inwinnen van informatie.


Volg hen op Facebook : www.facebook.com/pg/HandicapenSAMENleven