De Covid-19 epidemie heeft op tal van  bedrijven, zelfstandigen en ondernemingen een enorme impact. Vlaams minister Hilde Crevits werkte dan ook  via een reeks premies  maatregelen uit om onze  lokale handelaars te ondersteunen. Op die manier krijgen ze in deze moeilijke tijden een duwtje in de rug.

De corona hinderpremie, ten belope van 4.000 euro, gevolgd door een dagvergoeding van 160 euro is er gekomen om ondernemingen en winkels bij te staan die hun locatie verplicht moesten sluiten door de federale richtlijnen, op advies van de Nationale Veiligheidsraad.

Op vandaag werd deze hinderpremie  reeds aan 1.485 Oostendse ondernemingen en winkels toegekend. Hiervan zijn reeds 1.222 premies uitbetaald geworden. 953 ondernemingen en winkels kregen ook al de dagvergoeding uitbetaald.

Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering ook beslist dat ondernemingen die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben een compensatiepremie kunnen krijgen. Ook zelfstandigen in bijberoep komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Bij al deze maatregelen ligt de focus op het tegemoet komen aan de lopende kosten voor een grote groep zelfstandigen die nu geen of voor minstens 60% minder omzet heeft.

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de uitwerking van deze nieuwe corona compensatiepremie dat gecumuleerd mag worden met het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Er wordt naar gestreefd om de digitale aanvraagmodule begin mei online te zetten.

Meer informatie over de hinderpremie vind je via volgende link: www.vlaio.be/ coronahinderpremie