De komende dagen wordt een extreme hittegolf voorspeld, ook aan onze kust. Er is zelfs sprake van de warmste dag ooit in onze contreien. Bij langdurig hoge temperaturen moet iedereen alert zijn voor de risico’s en de gevaren voor de volksgezondheid. Voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en ouderen zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk.

De Stad activeert een hitteplan voor senioren in de Woonzorgcentra. Ook de thuiszorgdiensten zijn in deze periode extra alert. Daarnaast vragen we de senioren die thuis verblijven en hun omgeving om extra maatregelen in acht te nemen. Dat geldt ook voor gezinnen met jonge kinderen. 

Concreet is er in WZC Lacourt en WZC Boarebreker een ruimte ter beschikking van minder dan 27 graden, zoals wettelijk voorzien. Ook zal er permanent water ter beschikking zijn voor de bewoners. Sedert 2009 is er binnen de thuiszorg van het Sociaal Huis Oostende eveneens een specifieke waakzaamheid bij ernstige hittegolf, zoals een boodschappendienst.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid waartschuwt in deze omstandigheden met een extra oproep voor het Vlaams Warmteactieplan. De stad heeft als lokaal bestuur de opdracht om deze waarschuwing extra in de verf te zetten. Op de website www.warmedagen.be  vind je alle informatie, tips en adviezen met extra aandacht voor ouderen en kinderen.

We zetten alvast enkele tips een rij:

·         Probeer het huis maximaal af te koelen

·         Zoek ook buitenshuis koele ruimtes op (publieke gebouwen, bos, schaduw)

·         Vermijd de zon en smeer je in ieder geval zeer goed in

·         Bescherm jezelf tegen de zon

·         Draag lichte kledij

·         Koel jezelf af (neem een lauwe douche, neem een koud voetbadje, gebruik een vochtige doek,…)

·         Zeer regelmatig drinken, vermijd alcohol

·         Gezond en licht verteerbaar eten

·         Vermijd grote inspanningen overdag