De weg vooruit naar vrije tijd in een bruisende stad.

 • We streven naar één vrijetijdspas voor Oostende die alle andere combineert (uitpas, entreepas en cultuurpas). Ook de rechtstreekse voordelen voor de jeugd (bv. cinematickets of taxicheques) en andere verminderingen van tarieven (bv. sociaal tarief, sportkans) zijn gekoppeld aan deze ene vrijetijdspas.
 • Iedere Oostendenaar moet minstens één keer per jaar z’n gading vinden in het cultuuraanbod.
 • We zetten in op een renovatie van de bibliotheek, inclusief een uitbreiding van het aantal polyvalente zalen, de heraanleg van het plein en een nieuwe invulling van het lezerscafé. De bibliotheek moet een plek worden van totaalbeleving en ontmoeting.
 • De bibliotheek gaat verder in het digitale verhaal door aankoop van Nederlandstalige e-books.
 • De Grote Post moet een plek worden waar ook jongeren zich thuis voelen, dit kan door jonge mensen mee te betrekken in de programmatie en het beleid van DGP. Een gericht prijzenbeleid, repetitieruimte voor lokale bands, een frisse programmatie en een forum voor fuiven of optredens behoren tot de mogelijkheden.
 • We ijveren voor een verkeersluwe omgeving rond De Grote Post. De Indigo parking voor het gebouw moet verdwijnen en omgevormd worden tot een groene ruimte. Meer fietsrekken zijn daar noodzakelijk. Het ondergronds brengen van het tramtracé tussen de halte aan het Gerechtsgebouw en de halte aan het zwembad zou een grote meerwaarde betekenen voor dit deel van het stadscentrum.
 • We moeten verder inzetten op kunst in open ruimte . We zorgen ervoor dat er een kunstroute komt. Voor de aankoop van deze kunstwerken in de openbare ruimte wordt een kwaliteitskamer opgericht, een groep van enkele onafhankelijke kunstkenners die een advies uitbrengt.
 • De Dominicanenkerk en het klooster in de Christinastraat (in het centrum) zijn dringend aan restauratie toe. De combinatie van het oude klooster en de kerk leent zich uitstekend om verschillende nieuwe componenten in te huisvesten, zoals bijvoorbeeld lokalen voor jeugd- en andere verenigingen, repetitieruimtes, kantoren, commerciële activiteit (boekhandel/horeca), culturele evenementen (tentoonstellingen, optredens) of een cinema à la de Brugse Lumière. Door een overeenkomst met de huidige vzw kan dit site een andere bestemming krijgen .
 • Gezelligheid, sfeer en meer beleving begint bij een aantrekkelijke straat. Uit ervaring weten we dat ook de horecazaken dan snel volgen met creatieve ideeën. We willen dus veel sterker inzetten op de creatie van één uitgaansbuurt, onder meer door nieuwe straataanleg en toffe aankleding van de hele Langestraat (inclusief Madridstraat, Hertstraat en Kadzandstraat).
 • Uitgaansplatform voor alle fuiforganisatoren, café-uitbaters en uitgaanders: een overzicht van wie wat wanneer organiseert (voor de uitgaander) plus een éénmansloket (voor fuiforganisatoren en uitbaters) waar alle aanvragen worden ingediend en persoonlijke begeleiding gebeurt. Dit digitaal platform zal ook vermijden dat er onderling teveel concurrentie ontstaat door planning van events op eenzelfde moment.
 • Vaststelling is dat het uitgaanskwartier wel veilig is maar dat vele uitgaanders bang zijn op weg naar huis. Door ledverlichting met sensoren te plaatsen in de verkeersvrije straten in de buurt van het uitgaanskwartier, kan het onveiligheidsgevoel worden weggenomen.
 • De jeugd heeft nood aan een degelijk uitgeruste evenementenzaal. De bedroevende staat van sommige jeugdlokalen moet aangepakt worden.
 • Een taskforce kan topgastronomie ( sterrenrestaurants) en kandidaat – ondernemers voor trendy restaurants, bars en cafés aantrekken.
 • Er is een grote nood aan lokalen voor verenigingen, dus er moet een beter gebruik komen van de OC’ s waarbij de verenigingen een opbergruimte krijgen om hun materiaal in te stockeren.
 • Het reglement “wijk in beweging” schiet momenteel zijn doel voorbij, het is een verworven recht geworden voor bepaalde initiatieven en moet hervormd worden.
 • De sportverenigingen krijgen vooral voor hun jeugdwerking een mooie financiële steun. Dit moet ook ingevoerd worden voor seniorenverenigingen in samenwerking met de clubs.
 • Het aanbod van sportinfrastructuur is steeds beter. Toch moet er ook een overdekte atletiekinfrastructuur komen.
 • Voor de watersport is het echt noodzakelijk dat er op het sportstrand een betere infrastructuur komt. Het beachhouse dat er nu staat is Oostende onwaardig.
 • De initiatieven van Sport Overdag zijn nuttig. De senioren kunnen aan een zeer goedkoop tarief aan sport doen. De plaatselijke clubs moeten echter meer in het aanbod betrokken worden zodat er een betere doorstroom is naar de reguliere clubwerking. Dit kan resulteren in een stijgend ledenaantal.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.