Positief Uitgaansbeleid in het CD&V Inspiratieboek Mosterd


donderdag, 21 september, 2017
Krista Claeys

CD&V Oostende is bijzonder fier dat schepen Krista Claeys als smaakmaker haar verhaal mag delen in MOSTERD, het zopas gelanceerde inspiratieboek van CD&V.
In het boek vind je boeiende getuigenissen en duurzame realisaties die visie en daadkracht tonen in het zoeken naar lokale antwoorden op grote uitdagingen.
Mosterd: een boek dat mensen en ideeën verbindt. Omdat grote veranderingen klein beginnen. Lees meer op www.cdenv.be/mosterd.”

Een positief uitgaansbeleid

Een dynamisch uitgaansleven beschikt over heel wat troeven. Zo is het belangrijk voor het sociaaleconomisch weefsel van een stad, trekt het een jong publiek aan en heeft het een essentiële sociale functie. Daarnaast zorgt een uitgaansleven voor extra werkgelegenheid, culturele versterking en stimuleert het creativiteit.

Met het Positief Uitgaansbeleid van de Stad Oostende, een bevoegdheid van CD&V-schepen Krista Claeys zet de stad nadrukkelijk in op veilig, gezond en met veel plezier uitgaan in de stad. Dit doen zij samen met onder meer de partners van het Stadsbestuur, de Lokale Politie, de uitbaters en de feestvierders zelf.

Gezien een lokale overheid slechts randvoorwaarden kan scheppen waardoor uitgaan wordt bevorderd maar dit vooral een materie is die in handen van de café – en dancinguitbaters, is een goede samenwerking en constant overleg noodzakelijk.

Daarom werd een Werkgroep ‘ Uitgaan in Oostende’ opgericht die verschillende keren per jaar samenzit om acties, evenementen, strategie enz. te bespreken. Naast de café – en dancinguitbaters maken ook de Politie, Dient toerisme, Dienst Jeugd en de dienst Uitgaan hiervan deel uit. Door mekaar persoonlijk te leren kennen en elkaars standpunten beter te begrijpen, kan beter en eensgezind worden samengewerkt aan het gezamenlijke doel nl. het uitgaansklimaat verbeteren.

Met de uitbaters van de uitgaanscafé’s wordt door de dienst Uitgaan jaarlijks met de start van de zomer de Summer Kick – Off georganiseerd : een gratis evenement in de Langestraat waarbij lokale muziekgroepen optreden gedurende 2 dagen en nachten en zo soms voor de eerste keer een echt ‘ podium ‘ krijgen in eigen stad.Dit evenement is een succes en groeit jaarlijks. Er wordt nu onderzocht om een dergelijk evenement ook in de wintermaanden te organiseren.

Communicatie is uiteraard ook cruciaal : elke vrijdag wordt in de vooravond een kalender van al wat er te beleven is is in Oostende op uitgaansvlak, gepubliceerd via de eigen facebookpagina ‘Uitgaan in Oostende’. Gezien deze wordt geliked of gedeeld door de verschillende uitbaters bereikt deze kalender vele uitgaanders. Verschillende keren per jaar verschijnt ook een café – krant met nuttige tips , nieuwe relevante wetgeving of reglementen, aankomende evenementen, enz. Deze café – krant wordt persoonlijk bezorgd aan elke uitbater waardoor er meteen ook een persoonlijk contact is en kan gevraagd worden naar positieve inbreng of nuttige kritische noten.

Jaarlijks wordt het Forum Positief Uitgaan georganiseerd : een gratis aanbod voor alle scholen waar leerlingen van de derde graad in een leuke setting kunnen discussiëren en geïnformeerd worden omtrent 2 of 3 onderwerpen rond drugs en uitgaan. De lokale Politie werkt hier ook aan mee.

Veilig uitgaan is ook een belangrijk aspect : daarom is een goede samenwerking met de lokale Politie cruciaal, bestaan er taxi – cheques voor jongeren, is een prijsafspraak gemaakt met de Taxi - bonden omtrent een vaste lagere prijs voor een nachtelijke taxirit tot 6 uur en werden de nachtritten van de Lijn uitgebreid tot 4 uur ’s nachts naar de buitenwijken van Oostende.

Ondanks alle inspanningen die worden geleverd, is er natuurlijk ook altijd ruimte voor verbetering.

Daarom werd recent een persoonlijke bevraging uitgevoerd waarbij bij de uitbaters van de lokale uitgaanscafés en clubs, de fuiforganisatoren, de jeugdhuizen, de betrokken stadsdiensten, de Lokale Politie en JAC Noord-West-Vlaanderen, Unizo en Ho.Re.Ca Middenkust werd gepolst naar de troeven en de knelpunten van het huidig uitgaansbeleid. Dit grondig onderzoek zal een leidraad zijn om in de nabije en verre toekomst het uitgaansbeleid en het uitgaan in Oostende nog te verbeteren.