Zondag is het zover!
Oostende
11/10/2012
 
 
Beste Oostendenaar,

Zondag is het zover.
Dan kiest u de mensen die u zullen vertegenwoordigen in de gemeente- en de provincieraad. Die keuze kunt u maar één keer om de zes jaar maken. Ze is dus heel belangrijk.

Aan de hand van onze folders en publicaties kon u intussen kennismaken met onze 41 gedreven en overtuigde kandidaten en met ons programma. We herinnerden ook aan wat CD&V (ondanks een kleine vertegenwoordiging in gemeenteraad, schepencollege en OCMW) de voorbije jaren voor Oostende kon realiseren.

Ons toekomstgerichte programma is opgebouwd rond de thema’s
Versterken, Verbinden, Verzorgen en Vooruitzien.

Wij maken geen gebruik van holle slogans, en maken geen beloftes die niet te verwezenlijken zijn. Liever zetten we ons in voor concrete realisaties die een echte en duurzame meerwaarde bieden voor ons Oostende. Projecten zijn er voor de mensen van nu en morgen.

Ook weigeren wij in te spelen op angstgevoelens en negativisme.
Angsthazen, dwarsliggers en zwartkijkers realiseren zelden iets positiefs.

Het zal u ook opgevallen zijn dat CD&V naar de verkiezingen trekt met één groep kandidaten en niet met een verzameling van enkelingen. 41 mensen, één voor één bereid om kleur te bekennen, bereid om zich in te zetten voor Oostende, en dus ook voor u. Bent u overtuigd van de meerwaarde van onze mensen, durf dit dan ook te melden aan uw buren, vrienden en familie.

Wij hopen te kunnen rekenen op uw overtuigde stem.
Graag willen wij ons de komende jaren immers nog beter voor u inzetten, met een groter aantal mensen in de gemeenteraad, in het college van burgemeester en schepenen en in het OCMW.

Samen maken wij de toekomst van Oostende!

Met vriendelijke groeten

Krista Claeys                              Johan Verstreken                           Hilde Veulemans
Lijsttrekker gemeente                  Plaats 3 gemeente                           Lijstduwer gemeente
                                                      Lijstduwer provincie                       Plaats 3 provincie

Lees meer ›

Hoe digitaal stemmen? Bekijk hier de handleiding.


Hoe digitaal stemmen? Bekijk hier de handleiding.


We hebben er in Oostende lang op moeten wachten maar uiteindelijk trekken we ook in onze stad digitaal naar de stembus. We zullen op 14 oktober 2012 voor de eerste maal met de computer stemmen. Dat wordt uiteraard een hele aanpassing, want potlood en papier worden vervangen door het scherm en een kaartje. Om iedereen wegwijs te maken in het nieuwe proces voorzag de Vlaamse overheid een heel duidelijke handleiding op de website www.vlaanderenkiest.be . We maken het onze leden graag gemakkelijk en hebben het document en het filmpje met de handleiding ook op onze website gezet.

Lees meer ›


Verkiezingscafé in Ostend Tennis Club Koninginnelaan, 83 – 8400 Oostende (Het OTC - De Tennis)

Wie interesse heeft in de Oostendse politiek en specifiek in de Oostendse CD&V kan op zondagnamiddag terecht in de Ostend Tennis Club
Koninginnelaan, 83 – 8400 Oostende (Het OTC - De Tennis) vanf 16.00 uur

CD&V Oostende staat er paraat om de uitslagen bekend te maken.
We volgen de verkiezingsresultaten op "Vlaanderenkiest" en we zappen ook naar lokale en nationale televisiezenders.

Onze kandidaten staan er u te woord en samen kunnen we er nakaarten en bespreken.

Iedereen welkom!!


Nieuwsbriefverantwoordelijke: Johan Demuyt