{programma 2012 inbegrepen}
Oostende
05/10/2012
 
 

Verkiezingsprogramma 2012

Het CD&V verkiezingsprogramma hebt u al deels ontdekt in onze nieuwe brochure.
Deze kreeg u met de post.
Op CD&V site ontdekt u het volledige programma.

Onze leidraad blijven de 4 {V's}

 {Versterken}
- Een economische gezonde stad
- Een dynamisch ouderenbeleid
- Een ondersteunend jeugdbeleid
- Veiligheid verzekeren
- Een bruisend en gevarieerd cultuurbeleid

{Verbinden en ontmoeten}
- Voldoende betaalbare huisvesting
- Lokale kinderopvang en onderwijs
- Ondersteuning van verenigingen
- Eenzaamheid aanpakken
- Inburgering bespoedigen
- Goede ruimtelijke ordening maakt ontmoetingen mogelijk
- Overleg optimaliseren

{Verzorgen}
- Delen in welvaart en welzijn
- Aandacht voor jonge mensen die zorg nodig hebben
- Een sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende
- Lokale initiatieven in de zorg ondersteunen
- Lokaal woonzorgbeleid
- Ouderenzorg

{Vooruitzien}
- Investeren in onze toekomst - kinderen en jongeren
- Een goede ruimtelijke ordening
- Een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid
- Parkeren in Oostende
- Een duurzaam patrimoniumsbeleid
- Aandacht voor natuur en milieu
- Financiën en belastingen
- Een dienstvaardige stad

Lees meer onder het item "Verkiezingsprogramma 2012" op www.oostende.cdenv.be

Lees meer ›

{Daden inbegrepen}

Wij wensen ons niet te beperken tot beloftes maar brengen graag ook onze daden in herinnering.
De voornaamste CD&V-realisaties voor Oostende van de afgelopen jaren:

Toerisme Oostende:
Om terecht fier op te zijn !

Enkele voorbeelden:
- Cirque du Soleil in 2003, 2005 en 2010, samen goed voor meer dan 300.000 bezoekers.
- Oostende voor Anker 2012: 250.000 bezoekers.
- Woosha 2012: 2.000 bezoekers op vrijdag en 4.000 op zaterdag.
- Kids@Oostende: vele families zakken hiervoor af naar Oostende, zeker 20.000 bezoekers.
- Winterijs: 27.000 schaatsers en vele honderdduizenden bezoekers.
- Vurige Maandagen: de 8 vuurwerken tijdens de voorbije zomer waren goed voor om en bij
  de 100.000 bezoekers.
- en dan hadden we het nog niet over: het Kitefestival, het Filmfestival, het Kursaal, het Fort
  Napoleon, de Nieuwjaarsduiken, Walraversijde, …

Moet het nog gezegd dat toerisme voor Oostende een belangrijke economische motor
en bron van tewerkstelling was en is?


De Oostendse belastingen:
Een belastingverhoging is bij CD&V Oostende niet aan de orde, niet voor particulieren en
ook niet voor bedrijven.
Voor bedrijven wensen wij te streven naar een harmonisatie van de verschillende heffingen.
Ook de voorbije jaren scoorden wij niet slecht wanneer we het percentage
gemeentebelastingen in Oostende (6,5 %) vergelijken met de ons omringende gemeenten
en steden:
Bredene 7 %, Brugge 6,9 %, Gistel 7,5 %, Jabbeke 7,4 %, Middelkerke 5 %, Oudenburg 8 %,
Torhout 8 %, Ichtegem 7,7 %.


Het Kursaal staat er weer !
Het programma van het Kursaal mag weer gezien zijn !
Recent waren de musical Mamma Mia (2011) en de tentoonstelling The Human Body (2012) telkens met meer dan 50.000 bezoekers een schot in de roos.
Ook de tentoonstelling FC De Kampioenen, Riverdance en Kursaal Classics vielen in de smaak.
De komende maanden zijn er optredens van onder meer Adamo, Piet Piraat, Patricia Kaas, Golden Earring, Umberto Tozzi, Chris de Burgh, Frans Bauer, The Chippendales, Rob De Nijs, Wouter Deprez, Geert Hoste, …
Niet onbelangrijk : Boudewijn de Groot sluit zijn laatste grote tour in Oostende af op 10 en 11 mei 2013 !
Ook de zomer van 2013 is veelbelovend met de musical Cats.

Lees meer ›


Nieuwsbriefverantwoordelijke: Johan Demuyt