Vakantie ...
Oostende
16/07/2012
 
 

Vakantie ...

Juli, vakantiemaand, ook voor CD&V Oostende?

Niet helemaal!
Heel wat mensen zijn druk in de weer om de gemeentraadsverkiezingen van oktober voor te bereiden.
Binnenkort mag u van ons de volledige CD&V-lijst verwachten.

Het enthousiasme is er al:
- Kandidatenavonden waar alle mensen heel dicht betrokken worden bij de partijwerking;
- De jongeren die als groep naar buiten komen.
- Een lijsttrekker en een lijstduwer die de ploeg perfect omkaderen.
- Kandidaten die nu al tonen dat ze er voor gaan!
- ...

De kandidaten willen we aan U voorstellen op onze jaarlijkse familie-barbecue op zondag 9 september.
Een uitnodiging per post volgt maar hier al de mogelijkheid om je plaatsje aan tafel te reserveren.

Ook onze website blijft up to date! Kijk regelmatig naar onze site. Wekelijks zijn er nieuwe items te ontdekken.
Ook zaken die de pers niet halen, maar belangrijk zijn om gepubliceerd te worden, komen aan bod.
www.oostende.cdenv.be

CD&V Oostende wenst u een zonnige zomer in een Oostende waar {iedereen inbegrepen} is!
Samen willen we verder bouwen aan een leefbaar Oostende!


Onze jongeren in aktie!

De Louisa-Marie school in het centrum van Oostende staat al meer dan 20 jaar leeg. Een nieuwe bestemming voor dit gebouw zou nochtans een grote meerwaarde zijn voor Oostende. Zo zouden er bijvoorbeeld extra woningen voor jonge gezinnen kunnen komen met op de benedenverdieping een kinderopvang. Dit gebouw is momenteel eigendom van de Gelukkige Haard maar een concrete projectaanvraag is er sinds 2001 niet meer geweest.

De Gelukkige Haard is momenteel eigenaar van de vroegere Louisa-Marie school in de Wittenonnestraat 37. Het pand staat al leeg sinds het einde van de jaren 1980. In 1996 werd het in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare gebouwen van het Vlaamse Gewest opgenomen.

In 2001 werd een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning voor het ombouwen van de school tot een wooncomplex met 29 appartementen en 1 winkel.
Op 13 juni 2001 werd een vergunning toegekend, het project is echter nooit uitgevoerd. Sindsdien zijn er geen concrete aanvragen meer gebeurd.

Momenteel worden door deze leegstand en onbewoonbaarheid heel wat belastingen op dit pand gehoffen, waaronder ook een gewestelijke heffing.

Aangezien Oostende een grote nood heeft aan inbreidingsprojecten, zeker voor jongen gezinnen, is het jammer dat dit al zo lang aansleept. Het is nochtans een ideale locatie voor een prachtig woonproject met bijvoorbeeld een kinderopvang op de benedenverdieping.

De leden van het {k}ijzersterk team van Jong CD&V Oostende zijn:
(uitgebreide bio verder op onze website)

Lees meer ›

 

Krista Claeys: HoReCa: in Oostende belangrijk en gesmaakt!

In Oostende alleen al zijn er meer dan 500 horecazaken. Er werken permanent zo’n 3000 mensen in de sector, en in de rand daarvan, bij brouwers, boekhouders en leveranciers nog eens 1000.

De horeca is dan ook een belangrijke speler in Oostende, niet alleen op economisch vlak en qua tewerkstelling, maar ook op toeristisch vlak, en zeker gezien genieten en smaak een belangrijke deel uitmaken van ons bourgondische leven.

CD&V apprecieert dan ook ten volle de dagelijkse inzet van wie onderneemt en van wie tewerkgesteld is in deze sector.

Elkeen weet dat de Horeca op vele vlakken onder vuur ligt en bedreigd wordt.

Wij willen er echter alles aan doen om deze voor Oostende belangrijke sector verder te ondersteunen.


In die optiek wijst CD&V Oostende naar de goede samenwerking tussen de vzw Toerisme Oostende, onder de bevoegdheid van schepen Hilde Veulemans (CD&V) en de horeca, wat onder meer tot uiting komt in het partnerschap tussen Toerisme Oostende en de Federatie HoReCa Middenkust.

“Heel recent nog, werd door toerisme, in samenwerking met Dement, ‘Erfgoed met Smaak’ uitgewerkt.  Deze wandeling neemt u op een smaakvolle manier op sleeptouw langs een selectie prachtige erfgoed locaties. In een notendop ontdekt u een aantal oogstrelende panden waar u bovendien ook nog eens de inwendige mens kunt versterken. Erfgoed met Smaak werd zelfs genomineerd als kanshebber voor de titel ‘West-Vlaams ambassadeur voor Vlaanderen Lekkerland’” verduidelijkt schepen Hilde Veulemans.

Alle initiatieven die werden genomen zoals het actieplan voor starters in de horeca, op initiatief van het economisch huis moeten verder ondersteund en uitgebouwd worden.


Een sterke HoReCa in Oostende hangt ook af van bepaalde omgevingsfactoren. Het goede weer uiteraard, al kan CD&V Oostende daar weinig aan meehelpen, maar ook bijvoorbeeld parkeer – en mobiliteitsproblematiek, veiligheid, concurrentie met de dienstencentra enz. wegen op deze sector.

Het Positief Uitgaansbeleid dat door schepen Hilde Veulemans werd opgestart en waarbij de Stad in overleg met de Oostendse uitgaanscafés in het centrum van de stad en via samenwerking met diverse partners, beleidsmatige acties en gerichte preventiecampagnes  organiseert is een grote hulp bij de aanpak van uitgaansgerelateerde overlast en criminaliteit.

CD&V-Oostende pleit er voor om:

  • laad – en loszones te voorzien voor hotels bij de (her)aanleg van straten
  • viageleide parkeerroutes met digitale parkingwijzers doorheen Oostende het aantal beschikbare plaatsen in de parkeergarages aan te duiden
  • een flexibel parkeertarief te voorzien volgens wijk, seizoen en zeker een goedkoper
    ‘ nacht’ tarief te voorzien tussen 19 uur en 3 uur zodat uitgaan in Oostende in welke vorm ook wordt aangemoedigd.
  • De horeca te consulteren en te betrekken in de voorbereiding van alle beleidsdossiers die een invloed kunnen hebben op deze sector.

 â€œOok in de toekomst is het de bedoeling de Oostendse horeca maximaal te ondersteunen en bij te staan.  Consultatie, dialoog en betrokkenheid van de Horeca zijn hierbij essentieel.  Er moet daarbij gestreefd worden naar het bereiken van een win-winsituatie, waarbij de horeca voldoende steun krijgt en aldus van haar kant voluit kan bijdragen tot het uitzicht, de sfeer en de aantrekkingskracht van onze stad, niet alleen om er op vakantie te komen, ook om er te werken, te leven en te genieten” aldus nog Krista Claeys, lijsttrekker CD&V.


Jongeren kunnen beter begeleid worden naar sociaal wonen toe!

Johan Demuyt, zelf werkzaam in het Buitengewoon Onderwijs en bestuurslid van sociale verhuurmaatschappij De Oostendse Haard, raadt jongeren aan meer aandacht te besteden aan (sociaal) wonen.

Met  het afstuderen van heel wat Oostendse jongeren vind CD&V Oostende het een prioriteit dat jongeren, naast de begeleiding in het kader van werkgelegenheid en sociale zekerheid, ook voldoende informatie krijgen rond het thema wonen.  Wonen, en ook sociaal wonen, moet ook een prioriteit worden in het kader van de opleiding van jongeren.

Van de starters op de woningmarkt koopt 41% onmiddellijk een woning. 54% huurt de eerste woning. 

Bij aankoop komen 76% van de jongeren in aanmerking voor een sociale lening, maar er wordt haast geen gebruik van gemaakt.
Het budget voor het aankopen van een woning is de laatste jaren stabiel gebleven, maar de marktprijzen zijn gestegen. We geven dus hetzelfde uit, maar leggen onze eisen voor een woning steeds lager.

Wat opvalt op de huurmarkt is dat jongeren zelden starten in sociale woningen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de lange wachtlijsten die bestaan (tot 5 jaar of langer), maar er spelen ongetwijfeld nog andere factoren mee.

Op de private huurmarkt zijn heel veel woningen van slechte kwaliteit, en de sociale woningmarkt is enorm klein.  Vele mensen kunnen zich vermoedelijk minder gemakkelijk een kwaliteitsvolle woning permitteren.

Sociale verhuring is het verhuren van betaalbare woningen aan alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen. Sociale verhuring kan zowel gebeuren door private spelers, als door overheidsdiensten. In Oostende gebeurt dit hoofdzakelijk door de Gelukkige Haard, Seringenstraat 2 en de Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205.

Om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden en omdat er veel kandidaten zijn, zijn er wachtlijsten tot meer dan 5 jaar.

In 2010 stonden er in Vlaanderen 95.953 personen op de wachtlijst voor een sociale woning, waarvan 874 (of net geen 1 %) jonger dan 20 jaar.  In de leeftijdscategorie 20-29 jarigen stond de teller op 17.221 personen (of 17,95%).

Jongeren moeten volgens CD&V (bijvoorbeeld in het laatste jaar van hun schoolloopbaan) beter geïnformeerd worden over het thema wonen.  Het zou daarbij geen kwaad kunnen om ook de ouders te informeren omtrent de mogelijkheden (en moeilijkheden) op de woningmarkt.

Zo ook zou men jongeren die in aanmerking komen voor sociaal wonen moeten helpen inschrijven.

Jongeren zouden zich bovendien zo vroeg mogelijk moeten inschrijven voor een sociale woning opdat de wachttijd geen probleem wordt op het ogenblik dat de jongere zelfstandig wil of moet gaan wonen.

Het is een fabeltje dat vreemdelingen voorrang zouden krijgen bij de toekenning van sociale woningen.  “Dit is zeker niet waar”, aldus Johan Demuyt, “zij schrijven zich gewoon en correct, maar wel vroeg, in.  Wij moeten dus ook de jongeren, en zeker de sociaal zwakkere onder hen daarin beter begeleiden”.

Johan Demuyt roept de scholen (die hun studenten kennen), de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf (onder meer voor bewoners met afstuderende kinderen), het stadbestuur, en in het bijzonder het sociaal huis, op om deze problematiek meer in het licht te stellen en jongeren beter te begeleiden in het kader van hun (latere) zoektocht naar een geschikte woning.