Nieuwsbrief
Oostende
07/06/2012
 
 

Paella-avond

Op vrijdagavond 15 juni 2012 verwelkomt CD&V Oostende u op de paella-avond in restaurant Charles Lindbergh (Nieuwpoortsesteenweg 945, 8400 Oostende).

Deze zuiderse avond start om 19.30 uur. Op het menu: sangria met tapa's, paella de la casa en Spaanse wijnen.

We verwelkomen ook staatssecretaris Hendrik Bogaert, die samen met ons de aftrap geeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

{Uw steun inbegrepen!}

Inschrijven via telefoonnummer 059/51 03 18 of via e-mail adv.kclaeys@skynet.be (voor 11 juni).
Volwassenen € 35,00 - kinderen (enkel paella) € 12,50.
Vooraf betalen op rekeningnummer 751/2035617/15 van CD&V Oostende.

Hartelijk welkom op deze avond!

{U bent inbegrepen!}

CD&V Oostende ziet de verlaning van een stuk A10 niet zitten!

Mobiliteit in en rond Oostende en parkeerbeleid worden één van de speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, voorspelt Krista Claeys, lijsttrekker van CD&V Oostende.

Burgemeester Jean Vandecasteele wil blijkbaar zijn (overigens niet nieuwe) idee van ‘ verlaning’ van de A 10 – lees : het afschaffen van het eindpunt van de Autostrade van voor de Konterdambrug en de omvorming ervan tot weer een soort Ramblas in de belangstelling brengen.
Wie regelmatig Oostende binnen – en buitenrijdt tijdens de spitsuren en weekends, beseft maar al te goed dat filevorming op het einde van de autostrade en in de andere richting, op de Verenigde Natiënlaan, geen uitzonderlijk fenomeen is, integendeel.
Het afschaffen van een stuk autostrade zal dit enkel maar verergeren, minstens het probleem verschuiven.
Niet alleen wordt dit voorstel van verlaning niet gedragen door de Oostendse bevolking, het zou ook nieuwe verkeersinfarcten en mobiliteitsproblemen veroorzaken.
We denken ondermeer aan de bewoners van de Konterdam die heel wat sluipverkeer en zware overlast te slikken zouden krijgen terwijl meteen hierdoor ook de bereikbaarheid van het Oostendse centrum steeds maar meer wordt bemoeilijkt.
Bovendien zou de inrichting van een bijkomend kruispunt op het nieuw te maken 'einde van de snelweg' zeer grote veiligheidsrisico's met zich brengen.

Tot slot stelt zich de vraag of het door de burgemeester beoogde doel, met name het naar elkaar toe brengen van twee woonwijken, effectief zou gerealiseerd worden door een ‘verlaning’.  Immers ook de Elisabethlaan, de Verenigde Natiënlaan, en gelijkaardige verkeersaders, blijven een noodzakelijk kwaad en delen in meer of mindere mate inderdaad (tenzij men ze onder de grond zou leggen, wat uiteraard utopisch is) wijken op.
Er moet wel dringend een oplossing worden gezocht voor het vrachtverkeer van en naar de haven en voor het gewone verkeer dat straks naar de nieuwe campus van het AZ Damiaan en naar de woonprojecten op de Oosteroever moet, en dit allemaal via het Van Glabbekeplein.
Een afleiding van het zware verkeer via de afrit Oudenburg naar de Oudenburgsesteenweg en  de aanleg van de grotere halve ring, trouwens voorzien bij de aanleg van het Van Glabbekeplein, kan deels een oplossing zijn en zou zeker voordeliger zijn, niet enkel voor de bevolking, maar ook voor de Oostendse bedrijven.

Krista Claeys , Lijsttrekker CD&V Oostende
0476/ 65 91 66