{Oostende inbegrepen}
Oostende
08/10/2012
 
 

Versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien!

Beste,

Vandaag  kreeg u de derde CD&V brochure  met de post in uw bus.

In de vorige brochure boden we een deel van onze beleidsopties aan onder de kernwoorden VERSTERKEN en VERBINDEN.
Nu willen we deze van VERZORGEN en VOORUITZIEN verder in de verf zetten.

In de vorige nieuwsbrief las u dat u het volledige programma op de website kan ontdekken.

CD&V heeft de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in onze stad, zowel met onze lokale
mandatarissen, maar ook met de steun van onze Vlaamse en federale CD&V-ministers.
De voorbeelden zijn er: het Economisch Huis, de camerabewaking, de parkeerplaatsen
voor zorgverstrekkers, de woonpremie, de redding van de vismijn, de werken aan de
Zeedijk, het noodstrand, de veerdienst, het toerismebeleid, …
Oostende heeft de laatste jaren aan schoonheid gewonnen.

Toch is er nog heel veel werk aan de winkel!
CD&V gaat deze verantwoordelijkheid niet uit de weg en wil verder ten dienste staan
van elke Oostendenaar.
CD&V heeft de ervaring, maar ook de vernieuwende kracht én de overtuiging om
met uw steun een warmer Oostende te maken voor u, uw familie, uw vereniging, uw
onderneming, uw buurt, kortom bij ons bent {u inbegrepen}.

Met vriendelijke groeten
Uw CD&V-lijsttrekker,
Krista CLAEYSLees meer ›

{Daden inbegrepen}

Minister Hilde Crevits (CD&V) nam de veren ‘Roger Raveel’ en het ‘Rode Vierkant op de Zee’ in gebruik.
Het veer vervult naast een toeristische ook en vooral een belangrijke mobiliteitsfunctie, met een grote meerwaarde voor de mobiliteit tussen wester- en oosteroever. Fietsers en voetgangers kunnen zich op een veilige manier van en naar het werk, de school of winkels begeven. Het veer, ook toegankelijk voor personen met een beperking, kan 50 personen en 20 fietsen overzetten. Vele Oostendenaars en toeristen hebben al gebruik gemaakt van de gratis veerdienst. Het ontwerp van de veerboten is mee van de hand van kunstenaar Roger Raveel, die ook de namen voor de veerboten koos. Roger Raveel aanvaardde destijds ook om het interieur van het Loodswezengebouw op een artistieke manier in een context van ruimte en tijd te plaatsen. Raveel werkte daarvoor nauw samen met de Oostendse architect Marc Felix.

Met de steun van minister Hilde Crevits (CD&V) werden tal van grote openbare werken uitgevoerd, een overzicht:
- de houten uitbouw aan en renovatie van de zeedijk aan de Wellington-renbaan
- het opspuiten van het noodstrand in Oostende
- de renovatie van het Zeeheldenplein
- de inrichtingswerken rond de Spuikom
- de bouw van nieuwe havendammen
- de bouw van houten duinovergang aan Militair Hospitaal
- de aanleg van een afzonderlijk fietspad en een busbaan vanaf de Oostendse Hallen
- de rotonde ter vervanging van het kruispunt met verkeerslichten aan de Torhoutsesteenweg / Duinkerkseweg
- de herinrichting van de Duinkerkseweg (langs de luchthaven) in functie van de verkeersveiligheid
- de heraanleg van de Gistelsesteenweg
- de aanleg van een fietspad tussen Oudenburg en Oostende
- wordt thans uitgewerkt : de heraanleg van het kruispunt Torhoutsesteenweg / Elisabethlaan
Deze werken zijn in functie van de verdediging van de kust tegen grote stormen of de verbetering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit en de grotere aandacht voor fietsers en voetgangers.

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE VISMIJN
Onder impuls van minister-president Kris PEETERS (CD&V) en minister Hilde Crevits
(CD&V) werden de vismijnen van Zeebrugge en Oostende onder één beheer
gebracht.
Op die manier worden de visserij-activiteiten in Oostende versterkt.
De bedoeling is om ook in Oostende een moderne visveiling uit te bouwen in een
groepering van visserij- en watergebonden bedrijven.
Onrechtstreeks wordt zo ook de instroom naar technische en nautische beroepen
ondersteund, waar voor velen nog een belangrijke toekomst is weggelegd.
Ministers Kris Peeters en Hilde Crevits zijn er in geslaagd om de samenwerking
tussen de visveilingen, waar ruim 20 jaar vruchteloos aan gewerkt is, op korte termijn
succesvol rond te krijgen.
Voor de toekomst van de Vlaamse visserij was het absoluut noodzakelijk te komen
tot een samenwerking tussen de vismijnen.
CD&V-Oostende blijft geloven in een duurzame Vlaamse visserij en werkt actief mee
aan een toekomst voor de sector !

 


Steun de Oostendse CD&V kandidaten voor de provincie!

Hilde Veulemans op plaats 3 en Johan Verstreken als lijstduwer blijven ijveren voor een sterk provincaal bestuur!

 

Lees meer ›


Nieuwsbriefverantwoordelijke: Johan Demuyt