Nieuwsbrief augustus
Oostende
28/08/2013
 
 

Zondag 8 september: CD&V familiebarbecue met gastspreker Europarlementslid IVO BELET.

De Oostendse CD&V mandatarissen Krista, Hilde, Johan en Bart nodigen u uit:
familie- barbecue op zondag 8 september  om 12.30 uur in Duin & Zee!

aperitief
vlees, groenten & sausjes
zomers dessert

Volwassenen: € 16 /CD&V-leden: € 14 / kinderen tot 12 jaar: € 10

Inschrijven graag vóór 4 september:
· inschrijvingsgeld storten op BE14 7380 3753 5483 met duidelijke vermelding van naam en aantal
·of via onze mandatarissen Krista Claeys, Hilde Veulemans, Johan Verstreken of Bart Plasschaert
-of bij Johan Demuyt via nummer 0486/497204 of johan.demuyt@telenet.be

De toegankelijkheidsvisie van CD&V Oostende

Onder de gedreven inpuls van bestuurslid Gracienne Faut kwam bijgaande visietekst aangaande toegankelijkhieid in Oostende tot stand.

Wij hopen jullie via deze tekst te overtuigen van een concreet en duidelijk toegankelijkheidsbeleid.
Hierbij zijn wij vooral overtuigd van een horizontaal beleid die in alle beleidsdomeinen van toepassing zal zijn.
Deze tekst is daarnaast niet alleen om te overtuigen, maar ook om een discussie op gang te brengen.
Een debat waarbij we ons de vraag stellen op welke manier de toegankelijkheid beter kan in Oostende.
In het inleidend deel zullen de verschillende termen en facetten rond toegankelijkheid worden uitgelegd.
Als volgt zal de wetgeving worden overlopen en de verschillende initiatieven die op lokaal niveau worden genomen.
In ieder onderdeel zal daarbij de visie van CD&V Oostende worden beschreven met enkele initiatieven hoe het beter kan.
Als laatste komen dan enkele concrete acties en initiatieven aan bod.
Dit zijn acties waarvan CD&V Oostende overtuigd is dat ze de toegankelijkheid kunnen vergroten en daardoor zeker te overwegen zijn.

Lees meer ›


Bezoek onze website!

Onze website wordt voortdurend aangepast met nieuwe gegevens, feiten en beelden.
We merken een regelmatig en goed bezoekersaantal, waarvoor dank.

Hebt u ook een activiteit die u via de CD&V site wil verspreiden, dit kan!

Lees meer ›

 

Samen met Schepen Krista Claeys op 31 augustus de Stadshoeveroute verkennen!

Op zaterdag 31 augustus rijden we de Oostendse stadshoeveroute feestelijk in. We verzamelen aan het Duinenkerkje in de Dorpsstraat en vertrekken om 14.00 uur. Alle fietsers, groot of klein, zijn van harte welkom. Onderweg zijn er stops verzien!

Lees meer ›

Met JONG CD&V naar de Paardenkoers

Hallo allemaal!

JongCD&V regio Oostende nodigt jullie uit om samen met ons een bezoek te brengen aan de ‘Paardenkoers’ van Oostende.

Een gids zal ons inwijden in de geheimen van de koers & het wedden. Verder krijgen we ook een blik achter de schermen van de vernieuwde Wellington Renbaan. Na onze rondleiding krijg je nog een drankje aangeboden.

Praktisch:
- De activiteit is gratis.
- Afspraak maandag 2 september om 18u30 aan de hoofdingang van de Wellingtonrenbaan in Oostende.
- Bevestig je aanwezigheid (en aantal personen) voor 28 augustus via pieterlootens@hotmail.com of 0479/90 50 31.

Alvast bedankt en tot dan!

Bereikbaarheid: http://oostendekoerse.be/bereikbaarheid.php

Lees meer ›


Nieuwsbriefverantwoordelijke: Johan Demuyt

Kalender