Nieuwsbrief
Oostende
16/09/2014
 
 
In 2013 werd door Schepen Krista Claeys, in samenwerking met de landbouwraad, de nieuwe Stadshoeveroute gelanceerd en ondertussen druk bereden.

Naast een Nederlandstalige routemap werden ook Franstalige, Engelse en Duitse kaarten gedrukt en ter beschikking gesteld van Toerisme Oostende, het In – en Uitloket en alle Oostendse hotels.

Het succes van deze route leidde ertoe dat een nieuwe druk van de routekaarten noodzakelijk was.

Dit jaar werd voor het eerst ook een Sneukelhoevetocht ingericht in samenwerking met de Oostendse landbouwers.

Ook deze organisatie kon heel wat deelnemers aantrekken die enthousiast de groene rand rond Oostende ontdekten en de deelnemende landbouwbedrijven én hun producten leerden kennen.

Als sluitstuk rond de promotie van de landbouwbedrijven in Oostende en als aanvulling op de Stadshoeveroute werden nu ook borden geplaatst bij 9 Oostendse landbouwbedrijven.

U kan deze vinden op volgende adressen :
- Paalsteenhoeve (Vandamme-Brusselle), Kruishofstraat 2
- Noordhoeve (Michiels), Leemstraat 1
- Ten Hullenhove (Coppin-Dochy), Leemstraat 2
- Testereep (Coppin), Legeweg 8
- Hertenfinesse (Maenhoudt-Galle), Gistelsesteenweg 597
- Nieuwenhove (Scharlaken-Sanders), Gistelsesteenweg 609
- Kaashoeve (Vanhee-Pollet), Gistelsesteenweg 612
- Meeuwenhof (Vander Beke-Willem), Polderdijk 1
- De Blauwe Sluyze (Van Massenhove-Zwaenepoel), Polderdijk 2

Deze educatieve borden geven uitleg omtrent de geschiedenis van deze boerderijen, de teelten en interessante wist-je-datjes rond het landbouwleven.

Indien u graag meer informatie wilt bekomen mag u altijd contact opnemen met Schepen Krista Claeys via het nummer 059.56.20.06 of via krista.claeys@oostende.be

zoeken.oostende.bibliotheek.be

vanaf 15 september pakt de bib van Oostende uit met een gloednieuwe catalogus. Er is de handige startpagina met tal van links naar diverse materialen. De presentatie is een stuk overzichtelijker, één blik op het scherm en er verschijnen onmiddelijk een schat aan gegevens: hoe ziet het boek eruit (cover en achterflap), waarover gaat het, wie heeft het geschreven,....

Maar er is méér, niet enkel de verpakking van de website werd geoptimaliseerd. Ook de inhoud is sterk uitgebreid. Koudwatervrees om in de veelheid aan informatie de weg te verliezen? Dat is helemaal niet nodig. De bibliotheekmedewerkers helpen u op weg!