Nieuwsbrief
Oostende
21/08/2014
 
 
Op zondag 14 september 2014 organiseert CD&V Oostende haar jaarlijkse eetfestijn in de panoramazaal van CC De Grote Post.

Wij hopen u en uw gezin daar te mogen verwelkomen!

CD&V Oostende

 

Lees meer ›

Gazet van Oostende

Vanaf vrijdag 08 augustus verschijnt er wekelijks een nieuwe editie van de oorlogskrant met nieuws uit Oostende, honderd jaar geleden.


Deze krant brengt de belangrijkste algemene oorlogsontwikkelingen en koppelt die aan opmerkelijke gebeurtenissen en evoluties in Oostende.


Om het tijdsbeeld volledig te schetsen, nemen we ook niet-oorlog gerelateerde nieuwsfeiten in de krant op.


Deze krant is volledig gratis en ligt in beperkte oplage op 10 locaties tot 11 november 2018.


De nieuwsberichtgeving van Oostende tijdens W.O. I kunt u ook volgen op de sociale media Twitter en Facebook. ‘Alphonse Vervliet’, journalist van ‘Gazet van Oostende’ brengt er verslag uit van de meest markante gebeurtenissen tijdens de Groote Oorlog in Oostende.


Je kan de laatste digitale versie van de Gazet van Oostende terugvinden op de website van CD&V Oostende

Lees meer ›


Een mooie samenwerking tussen het Sociaal huis en B-Post

In het westerkwartier is 25% van de bevolking ouder dan 65 jaar, 8,5% zelfs ouder dan 80 jaar. Daarom werd gevreesd dat er in dat stadsdeel toch heel wat bejaarden wonen die sterk geïsoleerd leven. Het SHO vatte daarom het plan op om de postbodes gericht te laten langsgaan en aanbellen bij alle 80 plussers.

Op basis van de analyse van de vragen , de observatie en eventueel de opmerkingen van de bewoner zelf werden eventuele problemen doorgegeven aan de maatschappelijke assistente en het “Meldpunt Senioren in nood”. In totaal werden 815 mensen bezocht. Voor zijn diensten rekende B-Post 10 euro aan per bezoek.

De eerste evaluatie is positief. Bij slechts 10% was er geen contact mogelijk ( persoon op reis, opname ziekenhuis, etc..). 


Een analyse van de resultaten leert ons een aantal zaken:
 - Globaal valt alles best mee. Slechts op 1 adres was hoogdringende hulp nodig.
 - Bij 86 adressen werd een opvolging gerealiseerd door een bezoek van het Sociaal huis. Meestal werd verdere informatie gegeven voor warme maaltijden, mobiliteit, thuisoppas, financiële rechten, ergotherapie, valpreventie, enz….

Verder blijkt dat de meeste 80 plussers wel oplossingen hebben, maar dat dit niet steeds de best mogelijke is. Soms is er sprake van onderbenutting binnen het reguliere zorgaanbod, soms zijn er hiaten in de zorg (bijv. Wie zet mijn vuilniszak buiten? Wie sorteert mijn post? Wie kan mij naar de Schelpe brengen? etc….) en soms is de zorgverstrekking niet op elkaar afgestemd.

Er werd in de raad beslist dat men ook in 2014 nog 2 andere buitenwijken gaat screenen. In 2015 volgt dan het centrum van Oostende met het grootste aantal bewoners van >80 jaar.