Nieuwsbrief heet-van-de-naald
Oostende
N°1 - 09/09/2012
 
 

Beste Oostendenaars

Op 14 oktober gaan we naar de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraad .
Als lijsttrekker is het voor mij een genoegen u de kandidaten voor te stellen van de CD&V-lijst Oostende.

Het zijn stuk voor stuk waardevolle en inspirerende mensen die uw stem verdienen.

Bij de opmaak van de lijst hebben wij gestreefd om, zo veel als mogelijk, een weerspiegeling te maken van de Oostendse bevolking: mannen en vrouwen, jong en minder jong, een goede verdeling over alle wijken van Oostende, aangespoelden en geboren Oostendenaars, van zelfstandigen over leraars, zorgverstrekkers, bedienden en arbeiders.
CD&V is er om uw belangen en standpunten te verdedigen.

Daarom gaan wij met de slogan { iedereen inbegrepen } naar de verkiezingen.

Dit zijn voor ons geen holle woorden, maar woorden die perfect weergeven waar wij als Christen–Democraten voor staan: mensen gaan vóór op projecten!

CD&V Oostende gaat voor een warme, leefbare samenleving die kan Versterken, Verbinden, Verzorgen en Vooruitzien . 

Sommige partijen wensen ‘verandering‘. In deze moeilijke tijden is bestuurservaring echter zeker nodig. CD&V heeft deze bestuurservaring en heeft in Oostende al heel wat gerealiseerd. Met een nieuwe lijsttrekker en nieuwe kandidaten wil CD&V evenwel ook een nieuw accent leggen en aanpakken wat beter kan en moet!

Uw CD&V lijsttrekker

Krista Claeys

CD&V wil Verbinden, Versterken, Verzorgen en Vooruitzien

CD&V trekt in oktober naar de gemeente- & provincieraadsverkiezingen met de slogan : {Iedereen inbegrepen}.

Jong en oud, man en vrouw, winkelier en landbouwer, arbeider en bediende, eigenaar en huurder, gezinnen met en zonder kinderen,  alleenstaanden, rijk en arm, loontrekkende en zelfstandige, â€¦ als we zeggen {iedereen inbegrepen} dan bedoelen we ook {iedereen inbegrepen}.
Overleg, luisterbereidheid, gedeelde waarden en respect voor het vrij initiatief vormen de basis van CD&V.


Vrijheid inbegrepen
Kansen krijgen, kansen nemen.  Daar draait het om
Mensen hebben het recht om hun leven zelf, samen met anderen uit te bouwen.  Mensen maken in alle vrijheid, in respect voor anderen, keuzes.  Het is aan het beleid om hen die kansen te verzekeren en hen daarin te versterken.

Verantwoordelijkheid inbegrepen
Wie kansen krijgt moet deze ook nemen.  Samen verantwoordelijk voor de samenleving.  Ieder naar zijn mogelijkheden. Verantwoordelijkheid inbegrepen steunt ook op het principe van  wederkerigheid. De kansen die de samenleving aanreikt oppakken.  Een verhaal van rechten en plichten. 

Waarden gedreven
We willen als partij een inhoudelijk verhaal wil vertellen, waarbij de vier basiswaarden van CD&V - verbinden, versterken, verzorgen en vooruitzien - centraal staan : 

Verbinden: wij willen investeren in wat mensen verbindt.  Mensen nemen engagement tegenover anderen.  Velen kiezen voor een relatie en bouwen een gezin uit. Onze bestuurders zetten zich in om de buurtwerking te versterken, het verenigingsleven aan te moedigen en wat mensen samenbrengt te ondersteunen.

Versterken: Niet iedereen kent zijn rechten, niet iedereen neemt spontaan het woord of heeft de juiste opleiding en vorming om de job te aanvaarden die hem of haar wordt aangeboden. Nog te vaak stoten ondernemers op hindernissen om een idee om te zetten in een concreet plan, om hun concreet plan om te zetten in een realisatie.  Wij zijn erop gebrand mensen te versterken door hen te vormen, op te leiden of hindernissen weg te nemen.  Ondernemers versterken leidt tot levenskrachtige grote en kleine ondernemingen  waardoor jobs niet alleen veilig gesteld worden maar ook gecreëerd worden.

Verzorgen: we beseffen dat kansen nemen, kansen krijgen niet voor iedereen is weggelegd.  Mensen met een handicap of chronische ziekte,die leven in eenzaamheid of een hoge leeftijd hebben, die werkloos zijn, geen diploma hebben  of met schulden geconfronteerd worden, verdienen onze zorg.  Ook wie kinderen heeft moeten kunnen rekenen op een duwtje in de rug. CD&V wil wie vooruit wil stimuleren en meetrekken wie niet meekan. 

Vooruitzien: We leggen graag verantwoording af voor het beleid van gisteren maar tekenen resoluut voor de ambities van morgen.  Vooruitzien is zorgen dat de legislatuur na ons niet met een rekening blijft zitten, vooruitzien is zorgen dat wie een toekomst in onze gemeente wil uitbouwen daar morgen ook kansen krijgt als de vorige generatie.  Vooruitzien is anticiperen op de uitdagingen van morgen: woningen die de duurzaamheidstoets doorstaan, de combinatie arbeid en gezin die in het perspectief van langer werken mogelijk moet blijven, aandacht voor de ecologische voetafdruk van onze verplaatsingen en de leefbaarheid van onze woonkernen.

 

{41 kandidaten inbegrepen}

Beste nieuwsbrieflezer

We zijn trots dat we u vandaag in avant-première de volledige CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mogen voorstellen. 41 gedreven mensen staan klaar om, met uw steun, zich helemaal te geven voor Oostende.
Vrouwen en mannen, jongeren en minder jongen, groentjes en ervaren oranjes vormen samen de perfecte lijst voor Oostende.

{Uw stem inbegrepen!}

CD&V wil in Oostende Verzorgen, Vooruitzien, Versterken en Verbinden.
Daarvoor engageren deze 41 kandidaten zich.

1  CLAEYS Krista
2  PLASSCHAERT Bart
3  VERSTREKEN Johan
4  JONGBLOET Frank
5  VANDEN AUWEELE Ides
6  AZOU Myriam
7  LOOTENS Pieter
8  MUNIR Ambar
9  AMELOOT Frederik
10 LESTAEGHE Michel
11 VAN NESTE Val
12 PIERRE
Peter
13 RAMMANT Nicole
14 VERHAEGHE Ann

15 DEMUYT Johan
16 SCHNELLER Christa
17 CORDY Peter
18 DEFLOO
Véronique
19 FAUT
Gracienne
20 VAN HERREWEGHE Chris
21 MAHIEU Lien
22 DESMET
Hans
23 AMEYE
Lindsay
24 VERMEYLEN
Laurenzo
25 CASIER
Marc
26 VERSTRAETE-FTITA Fatima
27 SLABBINCK
Patricia
28 PIETERS
Sigrid

29 VAN DOREN Eddy
30 SEYS
Lil
31 DE RIDDER Lucienne
32 LAMS Jean-Pierre
33 COMPERNOLLE
Robert
34 DEGRIECK
Bert
35 VERDUYN
Goedroen
36 BEKE
Sylvie
37 MERTENS
Sarah
38 DEGHEELE
Ronny
39 DEVRIENDT
Pascal
40 CASTELEYN
An
41 VEULEMANS
Hilde

CD&V Oostende in de startblokken!

CD&V trekt  met de slogan  {iedereen inbegrepen}  naar de verkiezingen.

Oostende heeft de laatste jaren zeker aan schoonheid gewonnen. Toch is er nog heel veel werk te leveren . Na de vernieuwing van straten en pleinen, is het hoog tijd om te investeren in elke Oostendenaar, in onze verenigingen, in onze ouderen en onze kinderen.

CD&V gaat deze verantwoordelijkheid niet uit de weg en wil verder met haar volledige ploeg ten dienste staan van de Oostendse inwoners.

CD&V heeft de ervaring maar ook de vernieuwende kracht én de overtuiging om met uw steun een warmer Oostende te maken  voor U, uw gezin, uw kinderen, uw vereniging, uw onderneming, uw werk, uw buurt kortom { U inbegrepen } !

Vandaag wordt onze lijst voorgesteld op de familiebarbecue en nu al durf ik zeggen: "Het is een sterke lijst, een heel dynamische ploeg!"

Op onze site www.oostende.cdenv.be en natuurlijk ook in verkiezingsflyers en pers zult u in de komende weken heel wat meer ontdekken!


Uw lijsttrekker

Krista Claeys                                                    

Lees meer ›