{CD&V familiedag} een succes!
Oostende
16/05/2012
 
 

Krista Claeys - lijsttrekker Oostende {Iedereen inbegrepen}

Deze week komt CD&V in het straatbeeld van Oostende met een affichecampagne {Iedereen inbegrepen}

{iedereen inbegrepen}
{iedereen inbegrepen} in Oostende, betekent dat mensen vóórgaan op projecten !

-  Oostende is een ondernemende stad.  We willen het ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.  {ondernemers inbegrepen}

-    Oostende heeft een sterk verenigingsleven.  CD&V pleit voor extra zuurstof en ondersteuning voor verenigingen.  Via de Stad, Sociaal Huis en andere stedelijke diensten.  {verenigingen inbegrepen}

- De stad ìs zijn bewoners.  Elke Oostendenaar is het waard om gehoord te worden en inspraak te krijgen.  {Oostendenaren inbegrepen}


{daden inbegrepen}
Zo realiseer ik dat :

-    Een degelijke evaluatie van de dienstverlening van onze stadsdiensten en aanverwante stedelijke bedrijven, OCMW en Sociaal Huis.  Een interne doorlichting van deze diensten en bevraging van alle betrokken verenigingen en het middenveld : bereiken zij wel de mensen voor wie de dienstverlening bedoeld is?  Bieden ze voldoende versterking en ondersteuning? 
-    We gaan in dialoog met onze bewoners en luisteren naar wat hen bezighoudt.  De bestaande overleg- en adviesorganen moeten volledig benut worden.   Het kan niet dat sommige overleg- en adviesorganen bijna nooit samenkwamen in de vorige legislatuur of pas samengeroepen werden nadat de beslissing al genomen was. Overleg moet bij voorkeur gebeuren wanneer een dossier nog in onderzoek is en zeker ruim voor een beslissing in het vooruitzicht is zodat bijsturingen kunnen gebeuren. Inspraak van de bewoner in deze overleg  - en adviesorganen moet ernstig genomen worden. Zelfs indien een adviesorgaan geen bindend advies kan of moet geven, moet deze werkwijze gevolgd worden.
-    We pakken resoluut de veiligheid en mobiliteit in onze stad aan : De plaatsing van de bewakingscamera’s , een CD&V voorstel bij de vorige verkiezingen heeft haar nut zeker al bewezen. Een uitbreiding naar buitenwijken van onze stad en het voorzien van mobiele bewakingscamera’s bij bepaalde evenementen is nodig. Vooral het parkeerbeleid dient aangepakt te worden. Er moet dringend een mobiliteitsplan komen, meer randparkings en een digitale aanduiding van de bezetting van parkeergarages. Een goedkoop nacht – en avondtarief dringt zich op.

{iedereen thuis in zijn straat}

Oostende is een prachtige stad, beleidspartij CD&V mag daar gerust wat pluimen voor op z’n hoed steken.  De stad heeft de voorbije jaren nòg aan schoonheid gewonnen, en de Oostendenaars mogen gerust fier(der) zijn op hun Stad aan Zee. 
Oostende is ook een ondernemende stad.  CD&V wil absoluut aanmoedigen en versterken wie op eigen kracht vooruit wil.  Sterke ondernemingen geven ook uitzicht op een sterke toekomst voor onze kinderen.  CD&V kijkt vooruit, en investeert vandaag al in morgen.  Enkel door aan toekomstpolitiek te doen, werken we aan een echte toekomst voor Oostende 
Daarom verdienen creatieve, enthousiaste ondernemers al onze steun.  
Het is niet alleen goed leven in Oostende, het is er ook goed ‘samen’leven.  Het verenigingsleven bloeit. Mensen die op een spontane manier mekaar vinden in toneelverenigingen, carnavalsgroepen, sportclubs, noem maar op, dat is de lijm van onze samenleving.  Dat moeten we blijven stimuleren en ondersteunen. 
Tenslotte, inspraak en democratie vind ik heel belangrijke termen wanneer het over politiek gaat.  Want politiek is een zaak van iedereen.  Het zijn de ménsen waarvoor we het doen, het zijn dan ook de mensen die moeten gehoord worden.  Zij verdienen het om ernstig genomen te worden! 
Natuurlijk is er - ook in Oostende - nog veel werk aan de winkel : De (jeugd)werkloosheid, vereenzaming, veiligheid, parkeer- en mobiliteitsproblemen en betaalbare woningen, het zijn problemen die we samen te lijf zullen gaan.
Politiek is geen eenrichtingsverkeer, maar veronderstelt betrokkenheid én verantwoordelijkheidszin van iedereen. 

 

{CD&V familiedag in Oostende!}

Zondag mocht lijsttrekker Krista Claeys meer dan 2000 mensen welkom heten op de familiedag van CD&V. Ook het prachtige weer was {inbegrepen}.  Nationaal voorzitter Wouter Beke was eveneens duidelijk: ook gezinnen zijn onze prioriteit. U leest meer op de Oostendse CD&V site zowel bij de reginale als de nationale nieuwsitems.  Met meer dan 300 foto's kunt u deze dag herbeleven: kijk in de galerij onder CD&V familiedag.

Lees meer ›

Bart Plasschaert: nieuwe website

Bart aan het woord:

Sinds 2006 ben ik  fractieleider in de gemeenteraad, tijdens de vorige legislatuur was ik OCMW –  vertegenwoordiger. Bij de komende verkiezingen vind je me op de 2de plaats, een positie die duidelijk maakt dat ik nog niet uitgeblust benen opnieuw met veel gretigheid bestuursverantwoordelijkheid wil nemen. Reeds 28 jaar gehuwd met Greet Mees. We  studeerden beiden geografie in Leuven, en werken als leraar en coördinator in het Oostendse onderwijs. Samen hebben we 3 dochters:  Katrien (25j), Lise (24j) en Emma (18j). De slogan Oostende Stad aan Zee is me op het lijf geschreven. Stad: Dankzij mijn opleiding, maar zeker ook als doelbewuste centrumbewoner, ken ik de stadsproblematiek als geen ander. Uit eigen ervaring weet ik dat het in de toekomst een hele uitdaging zal zijn om de stad met haar toenemende hoogbouw, haar multiculturaliteit, en haar vergrijzing voor iedereen leefbaar te houden. Als stadsgids bij de gidsenkring Lange Nelle blijf ik ijveren voor waardevolle elementen uit het verleden. Aan zee.. dat is mijn biotoop . Als  voorzitter  van de watersportvereniging VVW Inside – Outside  ben ik nog regelmatig actief op het water en probeertik  als trainer bij de zeilfederatie,  jongeren de liefde tot de zee bij te brengen. In de vrije tijd gaan we  graag op reis. De natuur en cultuur van een streek of een land verkennen, een bergvakantie, een weekje fietsen, het kan allemaal. Maar vooral citytrips naar grote Europese steden stonden al regelmatig op het programma. Je kunt er  heel wat opsteken van de manier waarop men  “in den vreemde” dezelfde stadsproblemen aanpakt. Er is nog wat werk aan de winkel!

 

Op de CD&V website vindt u ook de links voor de sites van Hilde Veulemans en Johan Verstreken.

Lees meer ›