Wij houden woord

05-01-2011

Frank Jongbloet neemt – zoals vooraf afgesproken - ontslag als OCMW-raadslid. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 werd een overeenkomst gesloten op basis waarvan Frank Jongbloet gedurende 4 jaar het mandaat van OCMW-raadslid zou opnemen om vervolgens, vanaf 05/01/2011, voor een termijn van 2 jaar (tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen) te worden opgevolgd door Nweke Collins (Groen!).

“Vind ik het jammer dat ik mijn mandaat nu moet afstaan ?

 Ja natuurlijk, doodjammer, maar afspraken zijn er om te worden nageleefd, anders ben je zelf ook niet meer geloofwaardig.

De voorbije vier jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet binnen het OCMW,  noch vriend noch vijand zullen dit tegenspreken.

Als OCMW-raadslid ben je tenslotte de spreekbuis van vele mensen en probeer je voor zo veel mogelijk mensen het juiste te doen.

Lukt dit altijd ?

Natuurlijk niet, maar ik heb in elk geval geprobeerd om toch één en ander te realiseren.

Ik beschouwde het als mijn plicht om mij te verdiepen in de dossiers en om regelmatig constructief tussen te komen in de verschillende commissies waarvan ik deel uitmaakte.

Ik ben dan ook trots dat ik een aantal zaken heb kunnen realiseren.

Onder meer de woonbegeleiding binnen het sociaal verhuurkantoor en het creëren van extra middelen voor kansarmen (zoals de cinemacheques) werden door mij op de agenda geplaatst en vielen niet in dovemansoren.

Zeer recent nog wist ik ook voor een doorbraak te zorgen in het dossier van de nachtopvang van daklozen in Oostende”.

 

Frank Jongbloet (CD&V) heeft er binnen het OCMW ook steeds een erezaak van gemaakt om erop te hameren dat de middelen van het OCMW bij voorrang zouden worden benut om bijstand en hulp te verlenen aan diegenen die het meeste nood hadden aan deze hulp !

Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen.

“Ik heb mij af en toe moeten verzetten tegen bepaalde beslissingen van de coalitie.  Dit moet kunnen.  Meningen kunnen nu eenmaal verschillen en dit is maar goed zo.”

Frank wil zijn opvolger voor de komende twee jaar dan ook vragen om zijn mandaat heel serieus te nemen. Een OCMW heeft kerntaken en die moeten prioriteit nummer één zijn en blijven.  Elk raadslid heeft de plicht om hierover te waken.

“Ik wil graag alle OCMW-raadsleden danken voor de samenwerking, maar ik zal het beleid van het OCMW de komende jaren in elk geval blijven opvolgen.  Hopelijk worden ook nog een aantal van mijn andere voorstellen gerealiseerd.  Ik denk daarbij aan het project ‘BIB aan huis’ en de subsidiëring van de thuisoppasdiensten.

Ik zal mij ook blijven inzetten voor de nachtopvang en begeleiding van de daklozen.

Tenslotte zie ik de beëindiging van mijn mandaat niet als definitief. Ik zal mij immers opnieuw engageren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en hoop dan, met de hulp van de kiezer, terug te keren binnen de OCMW-raad.

Mensen helpen, dit is echt mijn ding.” aldus nog Frank Jongbloet.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.