Uitspraken OCMW-voorzitter Franky DE BLOCK

21-03-2011

CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri en CD&V Oostende zijn verontwaardigd over de uitspraken die OCMW-voorzitter Franky DE BLOCK dit weekend in de pers deed. Hierbij liet hij uitschijnen dat ouders van asielzoekers en Oost-Europeanen massaal naar ons land komen om dan een uitkering te vragen bij het OCMW.

Hij suggereerde hierbij tevens om de vreemdelingen door één dag tewerkstelling toegang te geven tot inkomensgarantie voor ouderen. Dit komt enkel neer op het afschuiven van de last op de federale overheid zonder het probleem ten gronde aan te pakken.

In de eerste plaats moet duidelijk gemaakt worden dat erkende asielzoekers of vreemdelingen van buiten de Europese Unie die hier legaal verblijven geen recht op gezinshereniging hebben met hun ouders. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor de ouders van Belgen en voor de EU-onderdanen die in ons land verblijven.
Bovendien voorziet de vreemdelingenwet nu reeds in de verplichting dat Belgen die hun ouders wensen over te brengen moeten aantonen dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken zodat zij niet ten laste van het sociaal bijstandsstelsel zouden vallen. Voor hen moet ook een tenlasteneming ondertekend worden voor een periode van 2 jaar. Bovendien voorziet de vreemdelingenwet dat indien de ouders toch een onredelijke belasting zouden vormen voor het OCMW de minister de verblijfsvergunning terug kan intrekken.

Uit de mondelinge vraag van Nahima Lanjri aan staatssecretaris Wathelet (12 januari 2011) is trouwens gebleken dat reeds 343 verblijfsvergunningen werden ingetrokken omwille van een onredelijke belasting van het sociaal bijstandsstelsel van het Rijk en fraude.
Kamerlid Lanjri stelt vast dat heel wat lokale besturen en OCMW’s blijkbaar niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die vandaag reeds in de vreemdelingenwet voorzien zijn om misbruiken tegen te gaan.

Daarom vraagt Nahima Lanjri volgende week in een mondelinge vraag aan staatssecretaris Wahtelet om de OCMW’s via omzendbrief te wijzen op de mogelijkheden die nu reeds bestaan in de vreemdelingenwet.

Nahima Lanjri : “Het heeft geen zin om door stemmingmakerij een probleem van misbruiken aan te klagen met valse argumenten. In plaats daarvan doet men beter constructieve voorstellen om misbruiken op te sporen en paal en perk te stellen aan deze praktijken.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.