Het team dat het ambitieuze programma ‘Allemaal Oostendenaar’ zal realiseren is een mix van jong en gedreven politiek talenten en ervaren mensen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 41.2 jaar. Er waait dus een frisse en dynamische wind door de stad. De burgemeester buiten beschouwing gelaten, is de vernieuwingscoalitie evenwichtig samengesteld uit vier mannen en vier vrouwen.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) wordt vanzelfsprekend bevoegd voor de veiligheidstaken. Hij krijgt ondermeer ook toerisme en city-marketing onder zijn bevoegdheden. Personeelsbeleid, communicatie en participatie, financiën en begroting komen ook onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.

1ste schepen Björn Anseeuw (N-Va) wordt schepen van ‘Openbaar Domein en Stadsvernieuwing’ en krijgt ondermeer openbare werken, groenvoorziening, stadseigendommen, netheid en afvalbeleid in zijn portefeuille.

2de schepen Silke Beirens (Groen) wordt schepen van ‘Mens en Milieu’. Ze wordt onder andere bevoegd voor Klimaat en  Energie, kinderopvang, gelijke kansen, diversiteit en dierenwelzijn.

Kurt Claeys (Open Vld), 3de schepen, blijft bevoegd voor ‘Ruimte en Wonen’. Hij focust zich de komende bestuursperiode naast ruimtelijke ordening ook op wonen, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed.

4de schepen wordt schepen van ‘Ondernemen’, Charlotte Verkeyn (N-VA). Ondermeer economie, werk, haven en luchthaven, kermissen en markten worden haar bevoegdheidsdomeinen.

5de schepen Bart Plasschaert (CD&V)  wordt schepen van ‘Vrije Tijd’. Naast cultuur wordt hij ondermeer ook bevoegd voor sport, jeugd en kunstonderwijs.

Huidig gemeenteraadsvoorzitter Hina Bhatti (Open Vld) wordt 6de schepen, en schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid. Naast bevolking en burgerlijke stand krijgt Hina Bhatti ook ceremonieën, erediensten en begrafenissen, toegankelijkheid en beleid voor mensen met een beperking onder haar hoede.

7de wordt schepen Maxim Donck (N-VA) wordt de nieuwe schepen van ‘Samenleven’. Tot zijn takenpakket behoren onder andere de ontmoetingscentra, handhaving en preventie, de stadsmariniers en buurt- en wijkwerking.

Natacha Waldmann (Groen), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt schepen van ‘Welzijn en Zorg’. Ze focust zich ondermeer op de zorgvereniging, het sociaal beleid, onderwijs en volksgezondheid.

Wouter Devriendt (Groen) zal vanaf januari de gemeenteraad voorzitten.

Schepen Kurt Claeys (Open Vld), zal Bart Tommelein vervangen als dienstdoend burgemeester bij verhindering. Danick Minne (Open Vld) zal dan tijdelijk dienstdoend schepen zijn.


BEVOEGDHEIDSVERDELING SCHEPENCOLLEGE OOSTENDE

Burgemeester: Bart Tommelein (Open Vld)
Algemene Coördinatie Armoedebestrijding
Veiligheid
Politie
Brandweer
Toerisme
Kursaal (exploitatie)
City Marketing
Communicatie
Sociale Media
Participatie
Administratieve Vereenvoudiging
Begroting en Financiën
Digitalisering en ICT
Personeel
Interne communicatie
Ziekenhuizen
Juridische zaken
Verzekeringen

Schepen van Openbaar Domein en
Stadsvernieuwing: Björn Anseeuw (N-VA)
Openbare Werken
Mobiliteit
Bezetting Openbaar Domein
Inrichting Openbaar Domein
Groenvoorziening
Netheid / Afvalbeleid
Parkeerbeleid
Technische Diensten
Rollend Materieel
Openbare Nutsvoorzieningen
Openbare Verlichting
Centrale Aankopen
Stadseigendommen
Autonome Gemeentebedrijven (AGGB/AGSO)
Concessies
Crematorium
Kursaal (gebouw)

Schepen van Mens en Milieu:
Silke Beirens (Groen)
Leefmilieu
Klimaat
Energie
Energiehuis (EOS)
Kwetsbare gebieden
Natuur
Dierenwelzijn
Landbouw
Buitengoed
Kinderboerderij
Onthaalouders
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)
Kinderopvang / Kinderdagverblijven
Gelijke Kansen
Anti-discriminatiebeleid
Integratie / Diversiteit / Emancipatie
Internationale Samenwerking
Duin en Zee
Reddingsdiensten

Schepen van Ruimte en Wonen:
Kurt Claeys (Open Vld)
Ruimtelijke Ordening
Wonen
Stedelijke Ontwikkeling
Omgevingsvergunningen
Privaat Publieke Samenwerking (PPS)
Bouwinspectie & Handhaving
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Multibel
Sociale Woningbouw
Onroerend Erfgoed

Schepen van Ondernemen: Charlotte Verkeyn (NVA)
Ondernemen
Economie
Werk
Sociale Economie
Economisch huis (EHO)
Horeca
Haven
Luchthaven
Visserij
Kermissen
Markten

Schepen van Vrije Tijd: Bart Plasschaert (CD&V)
Sport
Cultuur
Jeugd
CC De Grote Post
Cultureel Erfgoed
Bibiliotheek
Zwembad
Kunstonderwijs
Stadsharmonie
Archief
Verenigingen / Middenveld

Schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid:
Hina Bhatti (Open Vld)
Bevolking
Burgerlijke Stand
Ceremonieën
Erediensten
Begraafplaatsen
Begrafenissen
Toegankelijkheid
Mensen met een beperking
Koetsen
Taxi’s
Stadsmascotte James

Schepen van Samenleven: Maxim Donck (N-VA)
Ontmoetingscentra
Buurt- en Wijkwerking
Stadsmariniers
Gemeenschapswachten
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
Handhaving
Preventie
Antidrugsbeleid / Medisch Sociaal Opvangcentrum
(MSOC)
Uitgaansbeleid
Wijkfeesten
Oostende Feest
Oostendedag

Schepen van Welzijn en Zorg:
Natacha Waldmann (Groen)
Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst
Zorgvereniging
Armoedebeleid
Sociaal Beleid
Onderwijs / Leren
Volksgezondheid
Seniorenbeleid
Jeugdzorg
Thuiszorg
Woonopvangcentra
Serviceflats
Straathoekwerkers
Sociaal Verhuur Kantoor (SVK)
Crisisnetwerk
Crisisopvang

Voorzitter Gemeenteraad:
Wouter Devriendt (Groen)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.