Met CD&V ijveren we voor een verkeersluwe omgeving rond De Grote Post. De bovengrondse Indigo parking voor het gebouw moet verdwijnen en omgevormd worden tot een groene ruimte. Ook het ondergronds brengen van de tramlijn zou een grote meerwaarde betekenen voor dit deel van het stadscentrum.

De weg vooruit naar veilige en vlotte mobiliteit.

 • Een globaal mobiliteitsplan opstellen met externe verkeersdeskundigen maar ook met lokale experten uit alle bevolkingsgroepen en doelgroepen dringt zich op.
 • Bij grote infrastructuurwerken en mobiliteitsdossiers starten we tijdig een participatietraject op zodat de buurtbewoners betrokken worden in zowel de planning als de besluitvorming (!) van het project.
 • Een aantal voorstellen voor een betere mobiliteit:
  • Het Stationsplein
  • De Torhoutsesteenweg: fileprobleem aanpakken door shoppingsstroken aan te leggen die het doorgaand verkeer splitsten van het shoppingsverkeer
  • Konterdamkaai en Van Glabbekeplein: na het in gebruik nemen van het nieuw politiekantoor, de parkings aan het station, en de ontplooiing van de Oosteroever kan dit voor grote file problematiek zorgen
  • De invoering van een circulatieplan in de binnenstad om het gemotoriseerd verkeer in het centrum te ontmoedigen
  • Een algemene 30 km snelheidsregel voor de binnenstad.
 • CD&V wil bijzondere aandacht geven aan elektrische oplaadpunten. Een actie, samen met de horeca bijvoorbeeld, waar een bezoeker zijn fiets kan opladen kan een win –win zijn. De nodige oplaadpunten voor autovoertuigen moeten gerealiseerd worden.
 • In het centrum moeten meer voetgangerszones en fietsstraten komen. Deze geven maximaal ruimte voor winkelen, ontmoeting en sociaal leven.
 • Als we de fiets gebruiken om ons te verplaatsen, rekenen we op veilige en goed onderhouden fietspaden en voldoende bewaakte fietsstallingen. Bij elke fietsenstalling is de aanwezigheid van een bewakingscamera nodig.
 • Zorgen voor een veilig verkeer van thuis tot aan de schoolpoort kan via schoolfietsroutes voor lagere scholen, maar ook grensoverschrijdend voor middelbare scholen. Een uitgebreid schoolvervoerplan stelt de stad samen met de scholen op. Het invoeren van schoolstraten moet beslist en gedragen worden door de stad en niet door de scholen zelf.
 • De buslijnen moeten herbekeken worden: er zijn onvoldoende lijnen van de ene wijk naar de andere met verschillende overstappen en lange reisduur tot gevolg. Waar nieuwe woonwijken worden gerealiseerd, moet er meteen ook een gebruiksvriendelijke link zijn met het openbaar vervoer (wijk Baanhof, Prins Roselaan, Oosteroever enz…).
 • Waar er doorgaand autoverkeer is, moet dit zoveel mogelijk uit de woonstraten en woonkernen teruggedrongen worden. Digitale parkeerwijzers met vermelding van het aantal vrije plaatsen aan alle invalswegen van onze stad (zoals bijvoorbeeld op het einde van de E40) moeten de bestuurders onmiddellijk naar de verschillende beschikbare parkings loodsen (en niet, zoals het nu is, vlakbij de binnenstad een bord met de beschikbare parkings). Zo kan de eindeloze zoektocht naar een parkeerplaats in het stadcentrum vermeden worden.
 • CD&V opteert voor twee randparkings met een snelle pendel – en fietsverbinding richting stad: één op Oosteroever en één in Raversijde. Een tarief van 5 à 6 euro moet haalbaar zijn, pendelbus inbegrepen. De bestaande gratis parking aan het Maria Hendrikapark en Maritiem Instituut moet zeker ondergronds uitgebreid worden.
 • Het contract met Indigo (parkeren) moet herbekeken worden, de parkeertarieven moeten overal gelijkgetrokken worden met een tarief per minuut.
 • We zetten verder in op autodelen zodat een dure auto aanschaffen niet meer noodzakelijk is en er ook geen garage of parkeerplaats moet voorzien worden.
 • Waar mogelijk moet er meer groen komen in het straatbeeld. Het onderhoud hiervan moet ook gepland worden.
 • Renovatie van het stadhuis dringt zich op. De bestaande parking in de Stockholmstraat kan ondergronds uitgebreid worden en gekoppeld worden aan de eventuele ondergrondse uitbreiding van de parking aan het Maritiem instituut.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.