Verdiensteliijke inwoners van het Westerkwartier gehuldigd